Vývoj Prahy v 11. až počátku 12. století v kostce

Úvod

Souvislé osídlení Malé Strany je doloženo nejpozději od 9. století. Současně, či snad jen o něco málo později, byl Přemyslovci založen hrad Praha zřejmě jako strážiště kupecké osady a posléze sem bylo přeneseno i mocenské centrum. V 11. století se začíná osídlení přelévat z levého na pravý vltavský břeh a pomalu se začíná formovat dnešní historické jádro města. Pokračování textu Vývoj Prahy v 11. až počátku 12. století v kostce