Stovky skautů a skautek se o víkendu sjedou do Prahy diskutovat nejen o umění s odborníky a umělci

Praha, 4. 12. 2014 – Již 22. ročník pražského Mikulášského víkendu nabídne skautům a skautkám z celé republiky setkání s astrofyzikem a skautem RNDr. Jiřím Grygarem, CsC., průkopníkem počítačové animace Richardem Cortésem, ale i s pouličním umělcem Ondřejem Kobzou či s Jaromírem 99. Tématem letošního ročníku je „umění“. Základní část programu pro více než 700 skautů a skautek starších 15 let tvoří přednášky a diskuze, které se budou týkat vlivu umění na člověka či mezilidské vztahy. Pokračování textu Stovky skautů a skautek se o víkendu sjedou do Prahy diskutovat nejen o umění s odborníky a umělci

Vývoj Prahy v 11. až počátku 12. století v kostce

Úvod

Souvislé osídlení Malé Strany je doloženo nejpozději od 9. století. Současně, či snad jen o něco málo později, byl Přemyslovci založen hrad Praha zřejmě jako strážiště kupecké osady a posléze sem bylo přeneseno i mocenské centrum. V 11. století se začíná osídlení přelévat z levého na pravý vltavský břeh a pomalu se začíná formovat dnešní historické jádro města. Pokračování textu Vývoj Prahy v 11. až počátku 12. století v kostce

Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Jedná se o čtrnácté největší město v Evropské unii. Je to také historická metropole Čech. Nachází se na severozápadě země, na řece Vltavě, město je domovem asi 1,24 milionu lidí.

Praha je politickým, kulturním a hospodářským centrem střední Evropy. Společnost byla založena v románské době a rozkvětu dosáhla v gotické a renesanční éře. Praha byl nejen hlavním městem českého státu, ale také sídlem dvou svatých římských císařů a tím i hlavním městem Svaté říše římské. Bylo to důležité město habsburské a rakousko-uherské monarchie a po první světové válce se stalo hlavním městem Československa.

Praha je domovem mnoha slavných kulturních památek, z nichž mnohé přežily násilí a ničení 20. století v Evropě. Hlavní zajímavosti patří Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, židovská čtvrť, Lennonova zeď a Petřín. Od roku 1992 je rozsáhlé historické centrum Prahy zahrnuto do seznamu světového dědictví UNESCO.

Město se může pochlubit více než deseti velkými muzei, spolu s řadou divadel, galerií, kin a dalších historických exponátů. Bohatá historie z něj činí oblíbenou turistickou destinací, a město získá více než 4,4 milionu zahraničních návštěvníků ročně, v roce 2011. V roce 2011, byla Praha šestým nejnavštěvovanější městem v Evropě.